EIMA

Eiriolaeth Iechyd Meddwl Annibynnol (EIMA)

Os byddwch chi neu berthynas i chi neu un o’ch cleifion…

 • Wedi eu cadw neu’n agored i gael eu cadw dan Ddeddf Iechyd Meddwl 1983?
 • Yn destun gwarcheidwaeth dan y Ddeddf?
 • Yn glaf cymunedol sy’n destun Gorchmynion Triniaeth Gymunedol?
 • Wedi cael eu rhyddhau’n amodol?
 • Yn cael eu/eich ystyried ar gyfer triniaethau Adran 57 neu 58a ond heb fod fel arall yn destun y Ddeddf (claf anffurfiol)?
 • Claf mewnol mewn ysbyty?
 • Yn cael eic asesu neu’n derbyn triniaeth ar gyfer problem iechyd meddwl â chithau yn yr ysbyty?
 • Yn cael eich cadw yn yr ysbyty dan Adran 4, 5(2) neu 5(4)?

Os felly, mae gennych yr hawl i Eiriolwr Iechyd Meddwl Annibynnol a all eich helpu i …

 • Gael cyrchiad i wybodaeth
 • Cael gwybod am eich hawliau
 • Fforio camau, gwneud penderfyniadau gwybodus a chymryd rhan mewn rhoi cynlluniau gofal at ei gilydd
 • Cael cymorth a chynrychioliad
 • Teimlo eich bod o werth
 • Ymladd gwahaniaethu

ffeindio gwasanaeth lleol

I gysylltu â’ch Eiriolwr Iechyd Meddwl Annibynnol ffoniwch…

 • Gwynedd ac Ynys Môn 01248 354127
 • Conwy a Sir Ddinbych 01745 816501
 • Sir y Fflint a Wrecsam 01352 759175

Mae gwasanaeth EIMA am ddim, yn gyfrinachol ac nid yw’n barnu

aflen gyffredinol

Beth ydi EIMA a sut i gysylltu â’ch gwasanaeth lleol

 

mwy…

 

Poster cyffredinol

Beth ydi EIMA a sut i gysylltu â’ch gwasanaeth lleol

 

mwy…

 

IMCA and IMHA poster

Beth ydi’r gwahaniaeth rhwng Eiriolwr Galluedd Meddyliol Annibynnol ac Eiriolwr Iechyd Meddwl Annibynnol?

mwy…