Hyfforddi

Gyda thîm dawnus a gwybodus mae gennym ni raglen hyfforddi sydd wedi’i phrofi. Cewch wybod mwy yn ein llyfryn cyfredol.

Rydyn ni’n hynod brofiadol hefyd mewn datblygu hyfforddiant i fodloni anghenion sefydliadol penodedig. Rhowch wybod i ni beth rydych chi’n chwilio amdano. Fe gaiff eich ymholiad ei drin yn gwbl gyfrinachol.

Os nad ydych yn siŵr ym mhle i ddechrau, gallwn eich darparu â dadansoddiad o anghenion hyfforddiant a gallwn ddatblygu cynlluniau hyfforddi, yn ogystal â dweud wrthych chi am gyrsiau a digwyddiadau sydd ar gael yn lleol.

 

Os hoffech wybod mwy, cliciwch yma…………..