Mentora PQASSO

Mae Unllais â Mentoriaid ac Aseswyr PQASSO trwyddedig a gall gefnogi sefydliadau’r trydydd sector/sector wirfoddol gan ddefnyddio PQASSO yn offeryn sicrwydd ansawdd. Mae PQASSO wedi’i ddylunio ar gyfer sefydliadau’r trydydd sector/sector wirfoddol a dyma’r gorau i siwtio eu hanghenion wrth i ni gydnabod systemau sicrwydd ansawdd eraill sy’r un mor werthfawr.