Ymgynghori a Datblygu

Bydd Tîm Datblygu, Gwella a Phartneriaethau Unllais yn darparu gwasanaeth ymgynghori a datblygu a all helpu eich sefydliadau i

  • Sefydlu a rhedeg prosiectau newydd
  • Darparu hyfforddiant a chefnogaeth i gyrff llywodraethol yn cynnwys ymddiriedolwyr elusennau a chyfarwyddwyr cwmnïau
  • Staff cynnal a recriwtio gwirfoddolwyr
  • Rheolaeth datblygu, systemau trefniadaethol a gweinyddol
  • Dadansoddi arferion gwaith, sicrhau cynllunio sy’n canolbwyntio ar y person a chynllunio ar gyfer symud ymlaen
  • Cefnogi datblygiad strategol a datblygiad polisi a’r ffordd y gall sefydliadau ddangos canlyniadau pendant eu gwaith
  • Gwerthuso gwasanaethau
  • Asesu anghenion hyfforddiant a mwy…….