Creu, hwyluso a rheoli partneriaethau

Mae Unllais â phrofiad o ddatblygu a rheoli consortia a phartneriaethau i sicrhau bod sefydliadau trydydd sector lleol â chyfle teg yn y farchnad dendro gystadleuol. Gan fod yn ystyriol o gyfrinachedd a gwrthdaro buddiannau, gallwn weithredu fel cyfryngwr, asiant tir, neu reolwr cytundebau a/neu ganolbwynt ariannol y consortiwm/bartneriaeth.

 

Os yw hyn yn addas i chi, cysylltwch â ni i drafod eich anghenion.