Gwasanaethau Gwella Busnes

Gadewch i ni rannu ein sgiliau a’n hoffer â chi fel y gallwch wella eich gwasanaeth heb ddwyn eich ffocws i ffwrdd oddi wrth gyflenwi cymorth o ansawdd.

Dyma ddim ond rhai o’r pethau y gallwn eich helpu â nhw:

  • Cynlluniau datblygu busnes
  • Rheoli prosiectau
  • Rheoli prosesau a dylunio
  • Mesur canlyniadau
  • Dadansoddi systemau a’u cyfnerthu
  • Cynlluniau gweithredu
  • Adolygiad o systemau gweinyddu

Rheoli newid