Gwerthusiad gwasanaeth allanol annibynnol

Mae gwerthuso wedi bod yn rhan allweddol o waith Unllais erioed – dyma un o’r ffyrdd allweddol y byddwn yn llwyddo â’n bwriad o ‘Wneud pobl yn ganolbwynt bywydau a gwasanaethau gwell’.

Mae Unllais â phrofiad o gynnal arolygon bodlonrwydd cwsmeriaid a rhanddeiliaid, darparu adroddiadau i gynnwys argymhellion ar y ffordd orau o adolygu a gweithredu newid drwy ddysgu ac adborth cwsmeriaid.

Bydd comisiynwyr gwasanaethau a chyfundrefnau rheoleiddiol yn galw’n gynyddol am wasanaethau gofal a chymorth i gael gwerthusiadau annibynnol, allanol sy’n dangos y ffordd y bydd pobl yn cyfranogi yn eu gofal a’u cefnogaeth. Mae Unllais a fframwaith gwerthuso sydd wedi ei ddatblygu’n dda i adolygu ansawdd eich gwasanaeth a phrofi eich gwerth.

 

Gall ein grŵp annibynnol o ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr profiadol a dawnus ymgymryd â gwerthusiadau, neu gallwn hyfforddi a chefnogi pobl sy’n defnyddio eich gwasanaeth mewn dulliau gwerthuso.