Hwyluso

Gall y rhan fwyaf o sefydliadau elwa o hyrwyddiad annibynnol i’w cefnogi â rhyw agwedd neu’i gilydd ar eu gwaith. Mae Unllais â phrofiad hwyluso a sgiliau i gefnogi eich sefydliad chi ag ystod eang o gyfarfodydd, yn cynnwys

  • Meithrin tîm
  • Cynllunio strategol
  • Gwerthusiadau
  • Ymgynghoriadau
  • Rheolaeth prosiect
  • Gweithgorau, pwyllgorau a byrddau
  • Cynadleddau
  • Datrys gwrthdaro
  • Rhwydweithio…………..

 

Cysylltwch â ni i drafod eich anghenion………