Ynglŷn ag Unllais

‘Yn gwneud pobl yn ganolbwynt bywydau a gwasanaethau gwell

 

Mae Unllais yn cefnogi sefydliadau, unigolion sy’n defnyddio neu wedi defnyddio gwasanaethau, a gofalwyr yng Ngogledd Cymru i hyrwyddo a chynnal iechyd meddwl da a lles.

Byddwn yn:

  • hyrwyddo arferion da a gwelliant parhaus
  • cefnogi rhagoriaeth mewn llywodraethu ac arweinyddiaeth,
  • a sicrhau fod ansawdd yn gydran allweddol wrth
    • gynllunio
    • darparu a
    • monitro

gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ym mhob sector.

 

Bydd ein gwasanaethau’n helpu sefydliadau i gryfhau a datblygu wrth gynnal eu gwerthoedd a’u nodau.